Velkommen

til psykolog- og konsulentfirmaet Nørby & Frølund

Udvalgte områder

 

Bekæftigelse, omskoling eller uddannelse?


Med baggrund i vores mangeårige erfaring med at udarbejde psykologerklæringer fra et arbejdsmarkedsperspektiv ser vi os selv, som kvalificerede bidragydere i forhold til beskæftigelsesindsatsen overfor borgere med andre problemer end ledighed.

Neuropsykologisk undersøgelse

 

På baggrund af et større testbatteri undersøges det intellektuelle, kognitive og neuropsykologiske funktionsniveau.

Arbejdspsykologisk erklæring

 

For bl.a. forsikringsselskaber og Arbejdsskadestyrelsen udfærdiges arbejdspsykologiske erklæringer. I sådanne udredes formodede arbejdsbetingede lidelser, herunder stress, posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), angst og depression.

Hurtig levering af erklæringer!

Hvem er vi?

 

Psykologerne Nørby & Frølund repræsenterer en bred vifte af viden indefor det kliniske, det neuropsykologiske og det arbejdspsykologiske felt.
 
Vi holder os ajour med udviklingen på arbejdsmarkedet og baserer vores udredninger på den nyeste forskning indenfor de ovennævnte områder.
 
Vi samarbejder med en lang række jobcentre i Jylland, og laver erklæringer for forsikringsselskaber og flere styrelser.

 

Medlem af:


FAGLIG BAGGRUND


Vi repræsenterer en bred vifte af erfaringer indenfor det arbejdspsykologiske, revalideringspsykologiske, kliniske og neuropsykologiske område. 

Vores erfaring stammer fra mangeårig ansættelse på en arbejdsmedicinsk klinik, som ansat og konsulent indenfor revalideringsområdet, og fra forskning i klinisk neuropsykologi. Her for uden har vi arbejdet med organisations- og ledelsesudvikling på alle niveauer, i private såvel som offentlige virksomheder. 


 Vi holder os orienteret om den nyeste forskning indenfor de nævnte områder.

 

Hurtig indkaldelse!